Haberler & Duyurular


Taslak KKDİK Ücretleri Yayınlandı


T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 28.09.2020 de Taslak KKDİK Ücret Listeleri yayınlanmıştır.


Devamını Oku

UDHB XIII.Bölge Müdürlüğü Karabük'te Tehlikeli Mal Taşımacılık Faaliyetlerine İlişkin Denetim Gerçekleştirdi.


UDHB XIII.Bölge Müdürlüğü Hizmet Verdiğimiz (Kardemir) Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş'de Tehlikeli Mal Taşımacılık faaliyetlerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.


Devamını Oku

13-15 Nisan 2018 Antalya Tehlikeli Madde Sektörel Çalıştayı Sonuç Raporu


13-15 Nisan Tarihleri Arasında Gerçekleşen TMGD Kuruluşları 1. Çalıştayı Sonuç Raporu Yayımlanmıştır.


Devamını Oku

UDHB XIII.Bölge Müdürlüğü Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü İle Birlikte Tehlikeli Madde Taşıyan Tankerlere Yönelik Denetimlerde Bulundu.


Düzce’de tehlikeli madde taşıyan tankerlere karşı denetimlerine hız verildi. Denetim kapsamında durdurulan tankerlerde sürücü evrakları yanı sıra yangın tüpünden, tehlike anından kullanılacak eldivenlere kadar bakıldı.


Devamını Oku

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden Yeni Proje "Mobil Denetim Uygulamaları ve Tabletlerimiz" Hakkında Duyuru!


Karayolu yolcu/eşya taşımacılığı denetimlerinin teknolojik gelişmelerden faydalanılarak etkinleştirilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce hazırlanan yeni projelerden biri olan, "Mobil Denetim Uygulamaları ve Tabletlerimiz" hazır hale getirilmiş olup, yakında kullanılmaya başlanacaktır.


Devamını Oku

İstanbul Büyükçekmece'de Ortaya Çıkan Kimyasal Atıklar Konusunda TMMOB Kimya Mühendisleri Odası'nın Yayınladığı Basın Açıklaması


3 Nisan 2018 tarihinde öğlen saatlerinde İstanbul Büyükçekmece’de Kamiloba Mahallesi TEM Otoyolu’nun bitişiğine bırakılan ve hayvanları zehirleyen kimyasal atıklar konusunda TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından basın açıklaması yapıldı.


Devamını Oku

Sınıf 6.2'ye Tabi Bulaşıcı Maddeler ile İştigal Eden Gerçek veya Tüzel Kişilerin ''Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi'' Almalarına Yönelik Genelge


Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren ADR Sınıf 6.2'ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden EK-1 listede yer alan gerçek veya tüzel kişilerin, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi" almaları gerekmektedir.


Devamını Oku

TMGD ve İşletmeler Arasındaki İş Sözleşmesine İlişkin Duyuru


Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenleyen "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ" 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Devamını Oku

Muafiyet Raporu Hakkında


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’na hitaplı 27/12/2017 tarihli ve E.102289 sayılı yazı kapsamında bir kısım akaryakıt istasyonlarının, TMGD istihdam etme veya TMGD’den hizmet alma muafiyetlerinin olup olmadığının tespiti hakkında yazılı açıklama.


Devamını Oku

Tehlikeli Madde Taşıyan Araçlarda Bulundurulması Gerekli Olan Belgeler


Tehlikeli madde taşıyan araçlarda aşağıdaki belgelerin bulundurulması zorunludur: ADR Bölüm 5.4.1’de belirtildiği şekilde düzenlenen taşıma evrakı, ADR Bölüm 8.2.2.8’de belirtildiği şekilde Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)... ...


Devamını Oku

TMGDK'da İstihdam Edilen TMGD'lere İlişkin Duyuru


Son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze sözlü ve yazılı olarak; bir TMGDK bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilen TMGD’nin sahip olduğu başka bir sertifika ile (Çevre Danışmanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği vb) ilgili diğer alanlarda da hizmet vermesi hususunun mümkün olup olmadığına ilişkin açıklık getirilmesi talep edilmiştir.


Devamını Oku

2018 Yeniden Değerlendirme Oranının Uygulanmasıyla Birlikte Güncel Cezalar


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2018 Yeniden Değerlendirme Oranlarının Uygulandığı Güncel Cezalar Listesi.


Devamını Oku

TMGDK Kurulumu Hakkında Duyuru


Malum olunduğu üzere 19.04.2017 tarih 30043 sayılı Tebliğ ve 18.07.2017 tarih 58352 sayılı Yönergede yapılan düzenleme ile ülkemizde ilk defa hayata geçirilen TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI KURULUŞU(TMGDK) sistemiyle:


Devamını Oku