Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANINDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR

      Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmeliğinin 10’nuncu maddesine göre patlamadan korunma dokümanında aşağıdaki hususlar yer almalıdır;

  • Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,
  • Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmeliğinde belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,
  • İşyerinde söz konusu yönetmeliğin “patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması” başlığı altında Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler,
  • Aynı Yönetmeliğin “Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için asgari gerekler” başlıklı EK-2 ve “Ekipmanların ve koruyucu sistemlerin seçiminde uyulacak kriterler” başlıklı Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,
  • Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
  • İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu hususları yazılı olarak yer almalıdır.