UN ONAYLI AMBALAJ

                                                                                                                                                              

 

                                                                    UN ONAYLI AMBALAJ


ADR Referans 6.1.3 işaretleme

 

ADR' ye uygun şekilde kullanılması planlanan her bir ambalaj dayanıklı, okunaklı ve kolayca görünür şekilde, ambalaja uygun büyüklükte ve uygun yere yerleştirilmiş işaretler taşımalıdır. 30 kg'dan fazla brüt kütleye sahip ambalajlar için, işaretler veya bunların kopyası ambalajın üstünde veya yan tarafında bulunmalıdır. Harfler, rakamlar ve semboller en az 12 mm yüksekliğinde olacaktır; 30 l den daha az veya 30 kg net kütleli ambalajlar için yükseklik en az 6 mm, 5 l den daha az veya maksimum 5 kg net kütleli

ambalajlar için ise uygun ebatta olmalıdır.  

 

İşaret şunları gösterecektir:

 

(a)(i) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü

 

(b) ADR 6.1.2 kapsamında ambalaj türünü gösteren kod

 

(c) İki parçadan oluşan kod:

(i) Tasarım tipinin başarı ile test edildiği ambalajlama grubunu (gruplarını) gösteren harf:

Ambalajlama grubu I, II ve III için X;

Ambalajlama grubu II ve III için Y;

Yalnızca ambalajlama grubu III için Z;

(ii) Sıvı içermesi planlanan iç ambalajı olmayan ambalajlar için test edilen tasarım tipi

için birinci ondalık haneye kadar yuvarlanmış olan nispi yoğunluk; bu koşul, nispi yoğunluk 1,2'yi aşmıyorsa ihmal edilebilir. Katılar veya iç ambalajlar içerecek şekilde tasarlanmış olan ambalajlar için kilogram cinsinden azami brüt kütle.

 

(d) Ambalajın katı malzemelerin veya iç ambalajların taşınmasına yönelik olarak tasarlandığını gösteren "S" harfi veya sıvı taşımaya yönelik ambalajlar için (kombine ambalajlar hariç olmak üzere), ambalajın kPa cinsinden dayanması gereken, en yakın 10 kPa'ya yuvarlanmış olan hidrolik test basıncı.

 

(e) Ambalajın üretildiği yılın son iki rakamı. 1H ve 3H ambalaj türleri, aynı zamanda üretim ayına uygun şekilde işaretlenmelidir; bu işaretlerin geri kalanından farklı bir yerde ambalaj üzerine işaretlenebilir. Uygun bir yöntem şu şekildedir:

* İmalat yılının son iki basamağı söz konusu yerde gösterilebilir. Böyle bir durumda ve saat UN tasarım tipi işaretinin yanına yerleştirildiğinde, işaretteki yıl gösteriminden feragat edilebilir.

Bununla birlikte, saat UN tasarım tipi işaretinin yanına yerleştirilmediğinde, yılın iki rakamı

işaret ve saatteki ile aynı olacaktır.

 

NOT: Dayanıklı, görünür ve okunaklı biçimde asgari bilgiyi sağlayan diğer yöntemler de kabul edilebilirdir.

 

(f) Uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edici işaret2 ile gösterilen ve işaretin

tahsisini yapan devlet;

 

(g) Üreticinin adı veya yetkili makam tarafından belirtilen diğer ambalaj tanımları.

 

UN Onaylı Ambalaj Örnekleri

   3H1/Y1.4/200/19/D/BAM-11578-0PS

  1A2/Y2.50/S/19/D/BAM/14052-M10/10301130