DENİZLERDE TEHLİKELİ YÜK

                                                          

DENİZLERDE

TEHLİKELİ YÜK

 

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni mevzuatında, mevcut “Tehlikeli Yük Taşıyan Gemi” tanımı tehlikeli yük sınıfına giren birçok yükü kapsam dışında bıraktığından ve tehlikeli yüklerin denizyolu ile taşınması sırasında can ve mal kaybı ile çevre felaketleri gibi önemli riskler de göz önünde bulundurularak taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.

 

 

 Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine ait Uluslararası Sözleşmesinde yer alan petrol ve petrol ürünleri

 

  IMDG Kod bölüm 3’te listelenmiş paketli taşınan madde ve nesleler,

 

  Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu’nda verilen yüklerden Dökme Yük Sevkiyat Adı’nda UN Numarası olan dökme yükler,

 

Dökme Tehlikeli Kimyasal Yük Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kod Bölüm 17’de verilen “hazards (zararlılıklar)” başlıklı “d” sütununda “S” veya “S/P” ibaresi bulunan sıvı dökme maddeler,

 

Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kod Bölüm 19’da verilen gaz halindeki maddeler