Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınacak Önlemler

Kimyasal Maddeler ile çalışırken dikkat edilmesi gereken konular şunlardır;


* Meydana getirdikleri reaksiyonlar genelde ekzotermik olduğundan, asit ve bazlar ayrı ayrı depolanmalıdır.

* Bazı asitler de aralarında geçimsiz olduklarından Asit/ asit geçimliliği ile ilgili bilgi için Güvenlik  Bilgi Formu (GBF/MSDS) ve diğer kimyasal veri tabanına bakılmalıdır.

*Kaynama, fokurdama ve şiddetli kimyasal tepkimelerin önlenmesi için asitler suya katılmalıdır. Tersi yapılmamalıdır.

* Korozif (aşındırıcılar) veya solventler (çözücüler) yavaş karıştırılmalı, parçalar bunların içerisinde çok yavaş batırılmalıdır.

* Kullanılan maddenin ambalaj veya etiketi üzerindeki veya Güvenlik Bilgi Formlarındaki (MSDS/GBF) açıklamalar dikkatle okunmalıdır. Söz gelimi üzerine “kaynak yapmadan ya da metal kesme işleminden önce maddenin tam olarak kurumasını bekleyiniz” açıklaması hayati önem taşımaktadır ve aynen uyulmalıdır.

* Herhangi bir kimyasal türü için kullanılan kaplar karıştırmaya yol açabilecek biçimde diğer kimyasallar için kullanılmamalıdır.

* Kimyasal malzeme kapları, kesinlikle malzeme, yiyecek vb. koymak için kullanılmamalıdır. İşyeri dışına başka amaçla kullanılmak üzere çıkarılmamalıdır.

* Bilinmeyen bir kimyasal koklanarak ya da tadılarak tanınmaya çalışılmamalıdır.

* İşyeri ortamında açığa çıkabilecek gaz, toz, buhar halindeki kimyasalların çalışılan ortama yayılmadan emilmesini ve işyerinin havalandırılmasını sağlayan fanlar, çekme bacaları ve vantilatörler ile diğer havalandırma sistemleri çalıştırılmadan işe başlanmamalıdır. Bunlarda meydana gelen arızalar giderilinceye kadar çalışılmamalı, arıza onarımıyla görevli kişilerde çalışırken kişisel koruyucu ve donanımlar kullanılmalıdır.

* Çalışılan kimyasallarla ilgili ilk yardım kuralları bilinmeli ve acil durumda yapılacak ilkyardım için her türlü malzeme hazır bulundurulmalıdır.

* Kimyasallar ısıdan ve darbeden uzak tutulmalı.

* Açığa çıkan küçük miktarlardaki kimyasallar bağlayıcı madde ile emdirilmeli.

* Çevrede sadece eğitilmiş personel bulundurulmalı. Tüm Çalışanlar gerekli olan tüm kişisel koruyucu ve donanımları kullanmalıdır.

* Kimyasallarla çalışılan bölgelerde herhangi bir şey yenilmemeli ve kesinlikle sigara kullanılmamalıdır.

* Çalışma bittikten sonra bir şey yemeden ve içmeden önce eller yıkanmalı, gerekiyorsa banyo yapılmalı ve her vardiya sonrası tüm vücut yıkanmalıdır.

* Tutuşabilir çözücülerin yanında alev ve elektrik kıvılcımı çıkaran araçlar kullanılmamalı ve bu tür işler yapılmamalıdır.