KKDİK Ücretleri

                                                                                            

KKDİK TASLAK ÜCRET  LİSTESİ - 28.09.2020

 

Ek-1

KKDİK Yönetmeliği Madde 7, 8 ve 12’si altında kayıt için verilmesi gereken ücretler

 

Madde 7: Kendi halinde ya da karışım içindeki maddelerin genel kayıt yükümlülüğü

Madde 8: Eşya içindeki maddelerin kaydı

Madde 12: Birden fazla kayıt ettiren tarafından verilerin ortak sunulması

 

 

Tablo 1 Standart ücretler:

 

 

Tek başvuru (TL)

Ortak başvuru (TL)

1-10 ton arası maddeler için ücret

 

1000

 

750

10-100 ton arası maddeler için ücret

 

2500

 

1750

100-1000 ton arası maddeler için ücret

 

7000

 

5000

1000 ton üzeri maddeler için ücret

 

15000

 

12000

 

 

Tablo 2 KOBİ’ler için Azaltılmış Ücretler

 

 

Orta İşletme (Tek başvuru) (TL)

Orta İşletme (Ortak başvuru) (TL)

Küçük İşletme (Tek başvuru) (TL)

Küçük İşletme (Ortak başvuru) (TL)

Mikro İşletme (Tek başvuru) (TL)

Mikro İşletme (Ortak başvuru) (TL)

1-10 ton arası maddeler için

ücret

 

 

500

 

 

300

 

 

250

 

 

150

 

 

100

 

 

50

10-100 ton arası maddeler için

ücret

 

 

1500

 

 

900

 

 

750

 

 

450

 

 

200

 

 

100

100-1000 ton

arası maddeler için ücret

 

 

4000

 

 

2000

 

 

1500

 

 

1000

 

 

400

 

 

150

1000 ton üzeri maddeler için

ücret

 

 

10000

 

 

5000

 

 

4250

 

 

3000

 

 

1000

 

 

500

 

EK-2

 

KKDİK Yönetmeliği Madde 17(2), Madde 18(2) ve (3) veya Madde 19’u altında kayıt için verilmesi gereken ücretler

Madde 17 : Yerinde izole ara maddelerin kaydı

Madde 18 : Taşınan izole ara maddelerin kaydı

Madde 19: İzole ara maddelere ait verilerin birden fazla kayıt ettiren tarafından ortak sunulması

 

 

Tablo 1  Standart ücretler:

 

 

Tek başvuru (TL)

Ortak başvuru (TL)

ücret

 

1000

 

750

 

 

 

Tablo 2 KOBİ’ler için Azaltılmış Ücretler

 

 

Orta İşletme (Tek başvuru)

(TL)

Orta İşletme (Ortak başvuru)

(TL)

Küçük İşletme (Tek başvuru)

(TL)

Küçük İşletme (Ortak başvuru)

(TL)

Mikro İşletme (Tek başvuru)

(TL)

Mikro İşletme (Ortak başvuru)

(TL)

ücret

 

500

 

300

 

250

 

150

 

100

 

50

 

EK-3

 

KKDİK Yönetmeliği Madde 22’si altında kayıt güncellemesi için gerekli ücretler

 

Madde 22 : Kayıt ettirenin diğer görevleri

 

Tablo 1: Tonaj aralığı güncellemesi için standart ücretler

 

 

Tek başvuru

(TL)

Ortak başvuru (TL)

1-10 ton aralığından 10-100 ton aralığına

 

1500

 

1000

1-10 ton aralığından 100-1000 ton aralığına

 

6000

 

4250

1-10 ton aralığından 1000 ton üzeri aralığa

 

14000

 

11250

10-100 ton aralığından 100-1000 ton aralığına

 

4500

 

3250

10-100 ton aralığından 1000 ton üzeri aralığa

 

12500

 

10250

100-1000 ton aralığından 1000 ton üzeri aralığa

 

8000

 

7000

 

Tablo 2: Tonaj aralığı güncellemesi için KOBİ’ler için Azaltılmış Ücretler

 

 

Orta İşletme (Tek başvuru)

(TL)

Orta İşletme (Ortak başvuru)

(TL)

Küçük İşletme (Tek başvuru)

(TL)

Küçük İşletme (Ortak başvuru)

(TL)

Mikro İşletme (Tek başvuru)

(TL)

Mikro İşletme (Ortak başvuru)

(TL)

1-10 ton aralığından

10-100 ton aralığına

 

1000

 

600

 

500

 

300

 

100

 

50

1-10 ton aralığından

100-1000 ton

aralığına

 

 

3500

 

 

1700

 

 

1250

 

 

850

 

 

300

 

 

100

1-10 ton aralığından

1000 ton üzeri aralığa

 

 

9500

 

 

4700

 

 

4000

 

 

2850

 

 

900

 

 

450

10-100 ton

aralığından 100-

1000 ton aralığına

 

 

2500

 

 

1100

 

 

750

 

 

550

 

 

250

 

 

50

10-100 ton

aralığından 1000 ton üzeri aralığa

 

 

8500

 

 

4100

 

 

3500

 

 

2550

 

 

850

 

 

400

100-1000 ton

aralığından 1000 ton üzeri aralığa

 

 

6000

 

 

3000

 

 

2750

 

 

2000

 

 

600

 

 

350

 

Tablo 3 Diğer güncellemeler için ücretler

Güncelleme Türü

Tüzel kişilikte bir değişiklik de dahil olmak üzere

kayıt ettirenin kimliğinde değişiklik

 

750

Güncelleme Türü

Tek başvuru

(TL)

Ortak başvuru

(TL)

Başvuruda bilgiye erişim izninde değişiklik

Safsızlık ya da katkı

maddelerinin saflık

derecesinde ve/veya

kimliğinde değişiklik

2000

1500

İlgili tonaj aralığı

750

350

 

Bir çalışma özeti ya da

kapsamlı çalışma özeti

 

2000

 

1500

Güvenlik bilgi formundaki

bilgi

 

1500

 

1000

Maddenin ticari adı

750

350

KKDİK Yönetmeliğinin

*Madde 61(1)(a)sında atıf

yapılan maddeler için IUPAC

adı

750

350

* Elektronik olarak halkın erişimi

 

 

Tablo 4. Diğer güncellemeler için KOBİ’ler için Azaltılmış Ücretler

Güncelleme Türü

Orta İşletme (TL)

Küçük İşletme

(TL)

Mikro İşletme (TL)

Tüzel kişilikte bir

değişiklik de dahil olmak üzere kayıt ettirenin

kimliğinde değişiklik

 

500

 

250

 

50

Güncelleme Türü

Orta İşletme (Tek başvuru

) (TL)

Orta İşletme (Ortak başvuru

) (TL)

Küçük İşletme (Tek başvuru

) (TL)

Küçük İşletme (Ortak başvuru

) (TL)

Mikro İşletme (Tek başvuru

) (TL)

Mikro İşletme (Ortak başvuru

) (TL)

Başvurud

a bilgiye

erişim

izninde

değişiklik

Safsızlık ya

da katkı

maddelerinin

saflık

derecesinde

ve/veya

kimliğinde

değişiklik

1500

1000

800

500

200

150

İlgili tonaj

aralığı

500

350

250

150

75

50

Bir çalışma

özeti ya da

kapsamlı

çalışma özeti

1500

1000

800

500

200

150

Güvenlik

bilgi

formundaki

bilgi

750

500

400

300

150

100

Maddenin

ticari adı

500

350

250

150

75

50

KKDİK

Yönetmeliği

*Madde

61(1)(a)sınd

a atıf yapılan

maddeler

için IUPAC

adı

500

350

250

150

75

50

 

EK-4

 

KKDİK Yönetmeliği Madde 11(1)(a)’sının (11.) maddesi altında talepler için gerekli ücretler

Madde 11 (1) (a) 11: İmalatçı ya da ithalatçının 61inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca internet üzerinden açıklanmaması gerektiği konusundaki isteği ve bununla birlikte yayınlanmanın kendinin ya da bir başka ilgili tarafın ticari çıkarları açısından neden zararlı olacağının açıklanarak gerekçelendirilmesi. – Bilginin halkın erişimine açılmaması konusunda talep

 

Tablo 1 Standart ücretler:

Talep edilen gizlilik

Tek başvuru (TL)

Ortak başvuru (TL)

Safsızlık ya da katkı

maddelerinin saflık derecesi ve/veya kimliği

 

2000

 

1500

İlgili tonaj aralığı

750

350

Bir çalışma özeti ya da

kapsamlı çalışma özeti

2000

1500

Güvenlik bilgi formundaki

bilgi

1500

1000

Maddenin ticari adı

750

350

KKDİK Yönetmeliği *Madde 61(1)(a)sında atıf yapılan

maddeler için IUPAC adı

 

750

 

350

 

Tablo 2 KOBİler için Azaltılmış Ücret

 

Talep edilen gizlilik

Orta İşletme (Tek

başvuru) (TL)

Orta İşletme (Ortak

başvuru) (TL)

Küçük İşletme (Tek

başvuru) (TL)

Küçük İşletme (Ortak

başvuru) (TL)

Mikro İşletme (Tek

başvuru) (TL)

Mikro İşletme (Ortak

başvuru) (TL)

Safsızlık ya da katkı maddelerinin saflık derecesi ve/veya

kimliği

 

 

 

 

 

1500

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

800

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

150

İlgili tonaj

aralığı

 

500

 

350

 

250

 

150

 

75

 

50

Bir çalışma özeti ya da kapsamlı

çalışma özeti

 

 

 

1500

 

 

 

1000

 

 

 

800

 

 

 

500

 

 

 

200

 

 

 

150

Güvenlik bilgi formundaki bilgi

 

 

750

 

 

500

 

 

400

 

 

300

 

 

150

 

 

100

Maddenin

ticari adı

 

500

 

350

 

250

 

150

 

75

 

50

KKDİK

Yönetmeliği

*Madde 61(1)(a)sında atıf yapılan maddeler için

IUPAC adı

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

350

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

50

 

EK-5

 

KKDİK Yönetmeliği Madde 10 altında Ürün ve Süreç Odaklı Ar-Ge bildirimleri için gerekli ücretler

Madde 10: Ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme

 

Tablo 1. Ürün ve Süreç Odaklı Ar-Ge bildirimleri için ücretler

 

Standart ücret

 

250

Orta işletme için azaltılmış ücret

 

150

Küçük işletme için azaltılmış ücret

 

100

Mikro işletme için azaltılmış ücret

 

50

 

Tablo 2. Ürün ve Süreç Odaklı Ar-Ge muafiyetinin uzatılması için ücretler

 

Standart ücret

 

500

Orta işletme için azaltılmış ücret

 

300

Küçük işletme için azaltılmış ücret

 

200

Mikro işletme için azaltılmış ücret

 

100