KKDİK - Türk Reach Hizmeti

REACH NEDİR?

Reach, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören 1907/2006 EC No’lu AB mevzuatıdır.  18 Aralık 2006 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Haziran 2007 de AB’de de yürürlüğe girmiştir.

Reach “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” İngilizce kelimelerinden oluşan kısaltmadır.

Reach Tüzüğü için tıklayınız.

 

KKDİK - Türk Reach NEDİR?

KKDİK, “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması” kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır ve “Türk Reach” olarak da bilinmektedir.

KKDİK Yönetmeliği, 1907/2006 EC No’lu AB Reach Mevzuatından uyarlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde yayımlandı.

 Bu yönetmeliğin amacı;

 • İnsan sağlığını ve çevreyi kimyasalların zararlarından yüksek düzeyde korumak
 • Kimyasalları piyasaya arz edenleri (üretici, imalatçı, ithalatçı) kimyasalların güvenli kullanımını sağlamaktan zorunlu tutmak
 • Türkiye kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılmasını sağlamak
 • Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan hayvan deneylerini azaltmak ve alternatif yöntemleri özendirmek ör. QSAR ve read across.

Türkiye’de ulusal veya uluslararası ithalatçı, distribütör veya üretici rollerindeki tüm firmaların KKDİK Yönetmeliği kapsamında sorumlulukları vardır.

KKDİK Yönetmeliği kapsamında maddeler 31/12/2023 tarihinden önce kendi halinde veya karışım içinde, yılda 1 ton veya üzeri miktarda imal/ithal edilen, maddeler için 31/12/2020 ile 31/12/2023 tarihleri arasında kayıt yapılmalıdır.  31/12/2023 tarihten sonra maddeler piyasaya arz edilmeden önce kayıt ettirilmelidir.

Sadece Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel kişiler ‘kayıt ettiren’ olabilir. Kayıt, söz konusu kişi tarafından aşağıdaki durumlarda yapılmalıdır:

 • Madde imalatçı başına yılda 1 ton veya daha fazla miktarda imal ediliyorsa,
 • Madde ithalatçı başına yılda 1 ton veya daha fazla miktarda ithal ediliyorsa,
 • KKDİK Madde 9’a göre tek temsilci olarak atanmış ise.

KKDİK Yönetmeliği için tıklayınız.

                                                               

TEM TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK VE KİMYASAL DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIĞI olarak KKDIK / Türk Reach Mevzuatı ile ilgili uzman danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

KKDİK/ Türk Reach Yönetmeliği kapsamında verilen danışmanlık hizmetlerimiz;

 • Üretilen ve ithal edilen maddelerin belirlenmesi
 • KKDİK Yönetmeliğine göre kapsam dışı maddelerin belirlenmesi
 • KKDİK Yönetmeliğine göre muaf maddelerin belirlenmesi
 • KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki maddelerin belirlenmesi ve tonaj hesabı
 • Madde Ön-Kayıt işlemlerinin yapılması
 • Ön-MBDF ve MBDF katılımcı aktivitelerinin takibi
 • KKDİK Ek 17 Kısıtlama tabi maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK EK 14 İzne tabi maddelerin belirlenmesi,
 • Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) Hazırlanması,
 • Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması (SDS / GBF) / Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması (e-SDS / GGBF)
 • Üçüncü Taraf Temsilcilik Hizmeti
 • Tek Temsilcilik Hizmeti
 • Madde Bilgi Değişim Forumu (MBDF)/Substance Information Exchange Forum (SIEF)Yönetimi,
 • Konsorsiyum Yönetimi

 

Üçüncü Taraf Temsilcilik Nedir?

Üçüncü Taraf Temsilci, Türkiye’deki bir imalatçının, ithalatçının veya ilgili durumlarda alt kullanıcının verilerin ortak sunulması ve test maliyetlerinin paylaşılması konusundaki Yönetmelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atadığı Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.

Tek Temsilcilik Nedir?

Yurt içinde yerleşik olmayan bir firma, KKDİK Yönetmeliği kapsamında doğrudan yükümlülüğe sahip değildir. KKDİK Yönetmeliği yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken, yurt dışından ithalat yapan firmalardır. Buna rağmen yurt içinde yerleşik olmayan madde imalatçısı ya da eşya imalatçısı ithalatçıların yükümlülüklerini hafifletmek için için KKDİK Yönetmeliği Madde 9’a göre ‘Tek Temsilci’ atamaya karar verebilir. Tek temsilci atanması durumunda, tek temsilci bu Yönetmelik kapsamında ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur.

Tek Temsilci, yurtdışında bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişinin, karşılıklı anlaşmaya vararak KKDİK kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere atadığı Türkiye içindeki yerleşik gerçek veya tüzel bir kişidir.

 

Daha fazla bilgi, danışmanlık ve fiyat teklifi almak için tıklayınız yada  gamze.gokduman@temdanismanlik.com mailden ya da 0532 455 8024 numaradan bize ulaşabilirsiniz.

 

Bize Ulaşın