ADR Farkındalık Eğitimi

ADR Farkındalık Eğitimi
 
Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile taşınmasına yönelik uluslararası geçerliliği olan ADR anlaşması, beraberinde getirmiş olduğu standartlar işletmelerin, üretimden depolamaya, ambalajlamadan nakliyeye kadar uyulması zorunlu olan bir faaliyete dönüştürmüştür.
 
İşletme, çalışanlarının ADR Sistemini tanıması ve Tehlikeli Maddeler hakkında daha fazla bilgiye sahip olması gerekmektedir.
 
Buna Göre;
Çalışanlara;
 
 • ADR VE Tehlikeli Maddeler
 • Mevzuatlar Hakkında Bilgi
 • Görev ve Sorumluluklar
 • Tehlikeli Madde Sınıflandırmaları
 • Araçlar ve taşıma türleri, ambalaj türleri, onayları ve paketleme
 • Etiketleme, Ambalajlama, Markalama ve Plakalandırma
 • Taşıma evrakları
 • Araç tip onayları
 • Taraflar ve Sorumlulukları,
 • Yük ve taşıma güvenliği-gereklilikleri, elleçleme
 • Taşınan yüklerin özelliklerine göre şartlar ve önlemler

 

üzerine genel farkındalık eğitimi verilmelidir.